Rømningsvei

På Wilhelmsen House er korridorene oversiktlige og rømningsveiene godt markert.
Følg pilene i linken. Møteplass ved evakuering er i trappen foran byggets hovedinngang.