Historie

Ragnhild & Halfdan

Halfdan Wilhelmsen (født i Tønsberg i 1864, død i 1923) var en norsk skipsreder og visekonsul. Etter handelsgymnas ble han ansatt ved megler- og rederkontorer i England, Tyskland og Frankrike.

Fra 1887 ble han medeier i sin fars firma, Wilh. Wilhelmsen, et selskap han senere opparbeidet til å bli Nordens største rederi. Halfdan Wilhelmsen var blant pionérene i overgangen fra seilskip til dampskip.

Han ble i 1891 gift med Ragnhild Oppen fra Larvik. 

Han ble i 1915 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han er også ridder av den danske Dannebrogordenen og den franske Æreslegionen.

Halfdan Wilhelmsens allé i Tønsberg er oppkalt etter ham.

Bygningens historie

Wilhelmsen House holder til i det ærverdige Elevhjemmet. Det sto ferdig oppført i nyklassisistisk stil i 1926. Huset ble i sin tid gitt i gave av Halfdan og Ragnhild Wilhelmsen og skulle brukes til elevhjem og utdanning av sykepleiere i Tønsberg.

Elevhjemmet ble en viktig forutsetning for utvidelsen, driften og utviklingen av Sykehuset. En stund var planen å rive bygningen til fordel for parkeringsplasser, noe som tente engasjementet til svært mange i Tønsberg. I 2013 kjøpte den Tønsberg-baserte investoren Hans Petter Bjarøy bygningen og besluttet å videreutvikle Elevhjemmet.

I 2015 ble Wilhelmsen House Apartments og 49 rom en realitet. Fortsatt kan vi si at huset er et godt sted å bo, slik det tidligere var for studentene. Vi tror det vil bli et godt sted å være for deg når du er hjemmefra.