Psykolog Martin Hegdahl

Spesialist i klinisk psykologi

PRAKSIS

I sin privatpraksis tar Martin Hegdahl fortrinnsvis imot voksne for individuell psykoterapi, men jobber også med ungdom og med par. Problemstillinger vil være psykiske vansker som angst, depresjon, identitets- og selvfølelsesproblematikk, familie- / relasjonsvansker, traumer mm. Han kan også tilby veiledning av psykologer og annet helsepersonell.

I sin faglige tilnærming har Martin Hegdahl vært mest orientert mot psykodynamisk terapi, særlig korttidsdynamisk psykoterapi, men har også hentet inn elementer fra kognitiv terapi, systemforståelse og emosjonsfokusert terapi. Han er opptatt av, sammen med klientene å finne et fokus for behandling, at behandlingen skal ha en målsetting og evalueres fortløpende og ønsker å arbeide for en gjensidig direkthet og oppriktighet i dialogen.

Martin Hegdahl er medlem av Norsk Psykologforening (NPF).

Martin Hegdahl behersker engelsk i tillegg til norsk.

KONTAKT

Det trengs ikke henvisning for å få time.

Send SMS eller ring Martin.

PRISER

Martin Hegdahl

Martin Hegdahl er autorisert psykolog. Han ble utdannet fra Universitetet i Bergen i 1992. Han ble spesialist i klinisk voksen psykologi i 1998. Han har lang erfaring fra psykisk helsevern, både fra poliklinikk og behandling av innlagte pasienter. Han har særlig jobbet med psykoser og i akuttpsykiatri. Han har også erfaring fra studenthelsetjeneste, fra behandling av rusavhengige og fra privat praksis. Martin Hegdahl har jobbet mye med veiledning av psykologer og annet helsepersonell. Til daglig er Martin Hegdahl ansatt ved Psykiatrisk Fylkesavdeling, hvor han har vært avdelingspsykolog siden 2011.

ETTERUTDANNING
SEPREP 2-årig psykoseterapiutdanning
SEPREP 2-årig tverrfalig utdanning
Nic Waal 3-årig utdanning i leketerapi med barn
Psykologforeningens 2-årige veilederutdanning

Martin Hegdahl har vært styremedlem i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri i 6 år.