Inger Tidemann Bjelland

Psykologspesialist

PRAKSIS

I sin privatpraksis jobber hun først og fremst med individualterapi (samtaleterapi) med voksne eller par, og barn og ungdom ved behov.
Problemstillinger kan være nylige eller tidligere skremmende opplevelser (overgrep, vold eller andre vonde opplevelser), dissosiasjon, utbrenthet, stress, depresjon, angst, fobier, fødselsangst, selvskading, lav selvfølelse, skam, sorg, relasjonelle vansker, livsfaseproblematikk og personlige kriser, foreldreveiledning / vansker med egne barn og ungdom eller andre utfordringer.

Hun gir også behandling til veteraner, helsepersonell eller andre hjelpere som har opplevd krig og katastrofer.

Inger er medlem av Norsk psykologforening (NPF), noe som gir deg en trygghet på at behandlingen er i tråd med gjeldende fagetiske standarder, i tillegg til pliktig medlemsskap i Norsk Pasienterstatning (NPE), noe som sikrer dine rettigheter.

ANDRE TJENESTER

 • Gruppebehandling
 • Individuelle oppdrag nasjonalt og internasjonalt til bedrifter og organisasjoner etter avtale. Samarbeid med andre konsulenter ved behov for teamoppdrag
 • Undervisning og foredrag bl.a. innenfor fagområdene:
 • psykisk helse hos barn og voksne
 • ulike psykiske lidelser og behandling av disse
 • traumer
 • sorg
 • barns rettigheter
 • menneskerettigheter
 • foreldretemaer
 • endringsarbeid (personlig og i organisasjon)
 • konflikthåndtering
 • aktuelle psykologiske temaer
 • andre temaer ved forespørsel
 • Tjenestene tilbys på norsk, engelsk og tysk

KONTAKT

Du trenger ingen henvisning fra lege for å få time, og kommer lettest i kontakt ved å sende en kort e-post eller sms slik at hun kan ringe deg opp igjen.

Time vil bli gitt så raskt som mulig. Ventetid er vanlig, og kan variere avhengig av pågang.

Det er ikke mulig å benytte seg av frikort, da praksisen ikke er tilknyttet refusjonsordningen.

VENNLIGST IKKE OPPGI SENSITIV INFORMASJON VED SKRIFTLIG HENVENDELSE.

PRISER (FRA 01.06.18)

Dersom det ønskes skriftlige uttalelser, rapporter eller lignende, vil pris pr individualtime gjelde for den tiden arbeidet tar.

Betaling skjer via betalingsterminal (Visa eller Mastercard). Faktura kan sendes etter avtale.

Inger Tidemann Bjelland

BAKGRUNN
Inger er autorisert psykolog og ble ferdig utdannet psykolog ved Universitet i Magdeburg, Tyskland i 2003 (tilsv. 6 års utdannelse).

Deretter ble hun ferdig spesialist i klinisk psykologi i 2010 (5 års spesialisering). I tillegg har hun spesialisert seg innenfor traumebehandling (sertifisert EMDR-terapeut), gruppeterapi og Dialektisk atferdsterapi for følelsesmessig ustabilitet, selvskading og selvmordsatferd (sertifisert DBT-terapeut).

Hun har bred kompetanse innen ulike livstemaer og behandling av ulike psykiske lidelser, og har erfaring både fra 1. linjetjenesten (kommune) og 2. linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten/sykehus).

Til daglig jobber hun ved Sykehuset i Vestfold, og har siden 2012 drevet privatpraksis ved siden av.

ETTERUTDANNING
Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (Høyskolen i Sørøst-Norge)

Barnekonvensjonen (VID spesialiserte høyskole i Stavanger)

Prestasjonsledelse (Høyskolen i Sørøst-Norge)

Utover dette deltar hun regelmessig på kurs og konferanser for å holde seg oppdatert i faget og for å kunne tilby et så faglig godt tilbud som mulig.

Lukk meny
nb_NONO
en_USEN nb_NONO