Inger Tidemann Bjelland

Psykologspesialist

PRAKSIS

Inger jobber først og fremst med individualterapi (samtaleterapi) med barn, ungdom og voksne.

Problemstillinger kan være:

 • overgrep, vold eller andre vonde opplevelser
 • traumatiske hendelser og traumereaksjoner
 • personlige kriser
 • emosjonelle svigninger
 • utbrenthet
 • stress
 • depresjon
 • angst / fobier
 • fødselsangst
 • selvskading
 • lav selvfølelse
 • sorg og tapsopplevelser
 • relasjonelle vansker
 • livsfaseproblematikk
 • foreldreveiledning / vansker med egne barn og ungdom
 • andre utfordringer

Hun gir også behandling til veteraner, helsepersonell, prester, innsatspersonell i politi, brann og andre hjelpere som har opplevd kriser, konflikt, krig og katastrofer.

Inger er medlem av Norsk psykologforening (NPF), noe som gir deg en trygghet på at behandlingen er i tråd med gjeldende fagetiske standarder, i tillegg til pliktig medlemsskap i Norsk Pasienterstatning (NPE), noe som sikrer dine rettigheter.

UNDERVISNING OG FOREDRAG

Andre temaer kan skreddersys etter ønske
Tjenestene tilbys på norsk, engelsk og tysk

ANDRE TJENESTER

KONTAKT

Du trenger ingen henvisning fra lege for å få time, og kommer lettest i kontakt ved å sende en kort e-post eller sms slik at hun kan ringe deg opp igjen. 

Time vil bli gitt så raskt som mulig. Ventetid er vanlig, og kan variere avhengig av pågang. 

Det er ikke mulig å benytte seg av frikort, da praksisen ikke er tilknyttet refusjonsordningen.

VENNLIGST IKKE OPPGI SENSITIV INFORMASJON VED SKRIFTLIG HENVENDELSE.

PRISER (FRA 01.06.18)

Dersom det ønskes skriftlige uttalelser, rapporter eller lignende, vil pris pr individualtime gjelde for den tiden arbeidet tar.

Betaling skjer via betalingsterminal (Visa eller Mastercard) eller VIPPS bedrift. Faktura kan sendes etter avtale.

VENNLIGST IKKE OPPGI SENSITIV INFORMASJON VED SKRIFTLIG HENVENDELSE.

Inger Tidemann Bjelland

BAKGRUNN

Inger er autorisert psykolog og ble ferdig utdannet psykolog ved Universitet i Magdeburg, Tyskland i 2003 (tilsv. 6 års utdannelse).Deretter ble hun ferdig spesialist i klinisk psykologi i 2010 (5 års spesialisering). I tillegg har hun spesialisert seg innenfor traumebehandling (sertifisert EMDR-terapeut), gruppeterapi og Dialektisk atferdsterapi for følelsesmessig ustabilitet, selvskading og selvmordsatferd (sertifisert DBT-terapeut). Hun har bred kompetanse innen ulike livstemaer og behandling av ulike psykiske lidelser, og har erfaring både fra 1. linjetjenesten (kommune) og 2. linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten/sykehus) og privat helsetjeneste. Hun har drevet privatpraksis siden 2012.

ETTERUTDANNING

 • Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (Universitetet i Sørøst-Norge)
 • Barnekonvensjonen (VID spesialiserte høyskole i Stavanger)
 • Prestasjonsledelse (Universitetet i Sørøst-Norge)

Utover dette deltar hun regelmessig på kurs og konferanser for å holde seg oppdatert i faget og for å kunne tilby et så godt faglig tilbud som mulig.