Marianne Jonstang Grødem

Physiotherapy and acupuncture

FYSIOTERAPI

Marianne har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. 

Marianne kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne.  

KLASSISK AKUPUNKTUR

Akupunktur er en gammel behandlingsform innen tradisjonell kinesisk medisin. Primært brukes akupunkturnåler, men også kopping, triggerpunktbehandling, moxa og elektroakunktur.

Akupunkturbehandlingen kan dessuten inkludere ernæringsveiledning og råd i forhold til helse og livsstil. Noen av de lidelsene folk søker hjelp hos en akunkutør for er muskel-/skjelettlidelser, smertelindring, fordøyelsesproblemer, stress, sønvløshet, migrene/hodepine, allergi, luftveisinfeksjoner m.m.

AKUPUNKTUR 2000

Metoden er et mikroakupunktur-system, og fungerer annerledes enn andre akupunkturmetoder. Metoden tar utgangspunkt i at det omkring alle ledd i kroppen finnes følsomme reflekspunkter. Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen. 

KINESIOTAPING

Kinesiotaping er en smertefri behandling og det finnes flere teknikker og metoder for å sette på tapen. Behandlingen skal kunne påvirke muskelfunksjonen, aktivere lymfesystemet og aktivere kroppens eget smertekontrollerende system. Kinesiotape’en er elastisk og gir fri bevegelighet.

Marianne Jonstang Grødem

Marianne tok sin fysioterapiutdannelse i Tyskland  i 1995-1998, og jobbet deretter ett år i Oslo for å få godkjennelse i Norge. Siden 2000 har hun jobbet som selvstendig næringsdrivende ved Frodeløkka Fysioterapi i Tønsberg, der hun fortsatt er to dager i uken.

Hun har lang erfaring med individuell behandling av plager innen bl.a. muskel- og skjelettlidelser. Marianne jobber både med og uten driftstilskudd. Uten driftstilskudd er det ingen venteliste, og pasienten trenger da ikke henvisning fra lege.

Marianne utdannet seg som akupunktør i 2004-2007. Erfaringsmessig gir kombinasjonen av fysioterapi og akupunktur god effekt.